بستنی

بستنی (3)

منوی بستنی و دسر رستوران سدروس

بستنی شکلاتی

پنج شنبه, 11 دی 1348 ساعت 01:00

یک مدل از بستنی بر پایهٔ شکلات است که می‌تواند طعم‌دهنده طبیعی یا مصنوعی داشته باشد، شکلات، دومین طعم رایج و دوست داشتنی بستنی در جهان است

بستنی سدروس

پنج شنبه, 11 دی 1348 ساعت 01:00

بستنی مخصوص سدروس یک مدل از بستنی است که میتواند طعم دهنده طبیعی یا مصنوعی داشته باشد

بستنی میوه ای

پنج شنبه, 11 دی 1348 ساعت 01:00

بستنی میوه ای یک مدل از بستنی است که میتواند طعم دهنده طبیعی یا مصنوعی داشته باشد