جوجه کباب با استخوان

پنج شنبه, 11 دی 1348 ساعت 01:00 نوشته شده توسط 

500 ﮔﺮم ﺟﻮﺟﻪ ﺗﻜﻪ ﺷﺪه ﻣﺰه دار ﺷﺪه ﺑﺎ ادوﻳه هﺎي ﻣﻼﻳﻢ و ﺳﺒﺰﻳﺠﺎت ﺗﺎزه

محتوای بیشتر در این بخش: « کباب لقمه ممتاز