کباب بختیاری

پنج شنبه, 11 دی 1348 ساعت 01:00 نوشته شده توسط 

200 گرم مغز راسته گوسفندی و سینه مرغ طعم دار شده