کترینگ خانواده

پنج شنبه, 11 دی 1348 ساعت 01:00 نوشته شده توسط 

شامل دو سیخ کباب کوبیده ، یک سیخ جوجه زعفرانی ، یک ران مرغ سرخ شده ، فسنجان ، یک و نیم پرس برنج سفید ، یک و نیم پرس باقالی پلو

محتوای بیشتر در این بخش: « هشت خوان هفت فصل سدروس »